Trans Art Laboratori

Inici

Trans_Art_Laboratori és una plataforma per donar suport, difondre i promoure  (els artistes i) les pràctiques artístiques col·laboratives. Investiga i experimenta formes d'interacció entre pràctica artística i societat que difuminin la separació entre productors culturals i consumidors de cultura.

Les residències de creadors en contextos específics són una de les eines de treball amb les quals  estem investigant i impulsant els processos de gestió i creació col·laboratius i on es proposen altres formes de relació entre creador, institució, mediador cultural i els públics.

Desenvolupem processos de llarg recorregut, vinculats a àmbits concrets com el socio-cultural, el sanitari o l'educatiu, fent recerca entorn a les metodologies de treball dels processos creatius col·laboratius i articulant propostes de continuïtat específiques per cada àmbit i que  afavoreixin la interacció amb les pràctiques artístiques.